Chata Lysečiny

Krátká verze obchodních podmínek

– která se dá přečíst za rozumnou dobu [pokud přesto hledáte plné znění, čtěte o něco níže…] Vaši objednávku budeme považovat za závaznou okamžikem stisknutí tlačítka “Rezervovat teď“, nebo objednávkou po telefonu příp. emailem, kterou přijmeme a potvrdíme. Placení probíhá ve 2 krocích:
  1. Zaplacení zálohy 50% z dohodnuté ceny pobytu nejpozději do 7 dnů od potvrzení Vaší rezervace.
  2. Doplacení zbylých 50% z ceny pobytu (tedy dohromady se zálohou už plné ceny) nejpozději 7 dní před dohodnutým nástupem k pobytu. Samozřejmě můžete plnou cenu zaplatit již dříve při placení zálohy.
Platby provádějte výhradně převodem na účet. Číslo účtu bude uvedeno v emailu potvrzujícím Vaši rezervaci. Případně bude sděleno dotazem na email info@chatalyseciny.cz nebo telefonicky na čísle (+420) 773 747 420 (Pavla Slováčková). Lůžka Vám rezervujeme neprodleně potom, co Vám rezervaci potvrdíme, ale pokud nedodržíte tyto 2 termíny plateb, vyhrazujeme si právo Vaši rezervaci zrušit. Proto prosíme, věnujte tomu dostatečnou pozornost. Pokud Vaši rezervaci zrušíte, budeme Vám účtovat Stornovací poplatek. Ceny Stornovacích poplatků tvoří 50-100% dohodnuté ceny a závisí na tom, jak pozdě svou rezervaci zrušíte a jsou napsané níže.

Všeobecné obchodní podmínky Chaty Lysečiny

(Plné znění)

Chata Lysečiny
Dolní Lysečiny č.e. 10 542 26 Horní Maršov okres Trutnov
Správci
Tel: (+420) 773 747 420 (Rezervace), chatalyseciny@centrum.cz
Provozovatel:
Pospitrans s.r.o. Tuchlovice 655 273 02 Tuchlovice IČ: 27599451 Spisová značka C 117987 vedená u Městského soudu v Praze

1. Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále VOP) platí pro nákup pobytu v Chatě Lysečiny uskutečněný v online rezervaci na webu www.chata-lyseciny.cz, který je provozován Pospitrans s.r.o., IČ:27599451. Tyto VOP upravují vztahy mezi Zákazníkem a Provozovatelem v oblasti zprostředkování pobytu na Chatě Lysečiny.

2. Definice

Provozovatel
Provozovatelem je společnost Pospitrans s.r.o., IČ:27599451, se sídlem Tuchlovice 655, 273 02 Tuchlovice, zaps. v OR vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 117987.
Zákazník
Zákazníkem je fyzická osoba, která odeslala žádost o rezervaci pobytu v Chatě Lysečiny prostřednictvím webu www.chata-lyseciny.cz. Zákazník tím prohlašuje, že je pověřen ostatními spoluúčastníky pobytu k uzavření smlouvy.

3. Objednávka a uzavření Smlouvy

Zákazník může pobyt objednat u Provozovatele skrze rezervační systém na webu, nebo telefonicky, nebo emailem. Kupní smlouva vzniká odesláním žádosti o rezervaci tlačítkem “Rezervovat teď” a jejím přijetím a potvrzením Provozovatelem, popř. objednávkou Zákazníka po telefonu nebo emailem a přijetím a potvrzením objednávky Provozovatelem. Zákazník se zavazuje do 7 dnů od uzavření smluvy uhradit Provozovateli zálohu ve výši 50% z dohodnuté ceny pobytu. Provozovatel je povinen rezervovat Zákazníkovi lůžka k pobytu na Chytě Lysečiny až v okamžiku úhrady plné výše zálohy. Zákazník se dále zavazuje do doby 7 dní před dohodnutým nástupem k pobytu uhradit Provozovateli zbývajících 50% z dohodnuté ceny pobytu, tedy se zálohou dohromady plnou cenu pobytu. Provozovatel je povinen pokračovat v rezervaci lůžek ještě 7 a méně dní před dohodnutým nástupem k pobytu pouze při uhrazení plné dohodnuté ceny pobytu. K uhrazení zálohy a později plné ceny pobytu akceptuje Zákazník platební podmínky uvedené v části 4. těchto VOP. Záloha je vratná pouze v případě, kdy Provozovatel není schopen zajistit dohodnutá lůžka k pobytu na Chytě Lysečiny Zákazníkovi.

4. Cena a platba

Nabídka cen pobytu uváděná na webu Chaty Lysečiny na straně “Ceník” a také v horní části strany “Rezervace” jsou smluvní, aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Provozovatelem na webu Chaty Lysečiny nabízeny. Příplatek na tzv. Vzdušné je uveden v části “Další podmínky a příplatky” na straně “Ceník”. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi Provozovatelem a Zákazníkem platí cena uvedená v horní části strany “Rezervace” v době objednávání pobytu Zákazníkem. V případě, kdy Zákazník provede úhradu a Provozovatel posléze není schopen zajistit dohodnutá lůžka k pobytu, vrátí Provozovatel neprodleně plnění Zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení nesmí překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla. Provozovatel akceptuje následující platební způsob:br /> – Platba bankovním převodem na účet. Číslo účtu bude uvedeno v emailu potvrzujícím Vaši rezervaci. Případně bude sděleno dotazem na email info@chatalyseciny.cz nebo telefonicky na čísle (+420) 773 747 420 (Pavla Slováčková).

5. Práva a povinnosti Zákazníka

Zákazník má právo reklamovat případné závady na objektu a žádat nápravu. Provozovatel se zavazuje, že provede odstranění závady v nejkratší možné době. Zákazník je povinen odevzdat objekt ve stejném stavu, v jakém jej převzal – tzn. uklizen a nepoškozen. Zvlášť je požadováno umyté nádobí, kuchyňské spotřebiče, lednice, WC. Pokud tak neučiní, Provozovatel se může domáhat přiměřené náhrady škody.

6. Stornovací podmínky

Zákazník má právo od smlouvy odstoupit výhradně písemnou formou. Do 35 dnů před objednaným termínem účtujeme manipulační poplatek 1000,- Kč. Mezi 35. a 21. dnem 50 % z ceny pobytu Mezi 21. a 7. dnem 80 % z ceny pobytu Od 7. dne před nástupem 100 % ceny pobytu V případě, že za sebe Zákazník zajistí náhradu, storno poplatky neplatí. Bankovní poplatky spojené s navrácením finančních prostředků budou odečteny z vracené částky.

7. Reklamace

Zjištěné nedostatky ve vybavení objektu je nutno ihned nahlásit Provozovateli, aby mohla být náprava učiněna co nejdříve na místě. Provozovatel zodpovídá za technický a hygienický stav objektu, jeho vybavenost. Voda z kohoutků nemusí být pitná.

8. Zrušení pobytu Provozovatelem

Provozovatel je oprávněn pobyt zrušit, jestliže je uskutečnění pobytu ohroženo mimořádnou událostí, kterou nebylo možno předvídat nebo kdykoli, nejpozději však 3 dny před nástupem. V tomto případě nabídne zákazníkovi náhradu a vrátí plnou zaplacenou částku.

9. Pojištění pobytu:

V ceně pobytu není obsaženo pojištění. Klient používá objekt jeho zařízení a vybavení včetně i dalšího vybavení a zařízení na vlastní nebezpečí.

10. Závěrečná ustanovení:

Zákazník stvrzuje objednávkou pobytu, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je akceptuje. Tyto všeobecné podmínky vstupují v platnost dne 17.11.2013.